1. Vispārēja vienošanās
  Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.
  1.1. Fani.lv patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.
  1.2. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas sportapunkts.lv Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.
 2. Privātums
  2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
  2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
  2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.
  2.4. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti Jūsu datora cietajā diskā, ļaujot mūsu portālam atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs apmeklēsiet mājas lapu nākamajā reizē. Tiek izmantotas sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par mūsu mājas lapas izmantošanu.
 3. Preču cenas
  3.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.
  3.2. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
  3.2. Samaksa par pirkumu veicama ar priekšapmaksu.
 4. Preču atgriešana
  4.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci. Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Preci jāatgriež 14 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas datuma uz adresi UAB “Zoop” Savanorių pr. 192C, Kaunas 44151, Lietuva
  4.2.Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pircējs ir atvēris preču oriģinālo iepakojumu.
  4.3. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.